Portfolio > Installation

come here!, San Leandro Transfer Station
come here!, San Leandro Transfer Station
polyurethane, iron rod, plastic toys
various
2022